niedziela, 28 listopada 2010

KP Oleszna - REKRUTACJA zakończona!

W tej chwili zarezerwowane zostały wszystkie miejsca na Kurs Przewodnikowski "Cztery Żywioły" w Olesznej. Kolejne zgłoszenia będą wpisywane na listę rezerwowych, gdyż czekamy teraz na spłynięcie wszystkich ankiet a potem na dokonanie wpłat. W przypadku zwolnienia się jakiegoś miejsca osoby z listy rezerwowych będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

W chwili obecnej prowadzimy rozmowy z zaprzyjaźnioną kadrą kształcącą w celu zorganizowania równolegle drugiego kursu przewodnikowskiego spod znaku "Czterech Żywiołów" - więcej informacji zamieścimy na stronie w ciągu najbliższych 2 tygodni. W przypadku powodzenia tego planu kursy metodyczne będą stanowić wspólne przedsięwzięcie i kontynuację dla obu kursów przewodnikowskich.