niedziela, 7 grudnia 2014

Wyniki rekrutacji KP 2015

Z przyjemnością ogłaszamy oficjalną listę osób przyjętych* na Kurs Przewodnikowski "Cztery Żywioły", który odbędzie w styczniu 2015 roku w Szkole Podstawowej w Olesznej koło Łagiewnik (chodzi o te na Dolnym Śląsku, żebyście nie dotarli przypadkiem pod Kraków).