Kursy przewodnikowskie

KURS PRZEWODNIKOWSKI – przeznaczony jest dla wędrowników i osób, które podjęły decyzję
o wkroczeniu na ścieżkę harcerskiego wychowawcy, zwłaszcza dla przybocznych. Kurs przewodnikowski jest wprowadzeniem w tajniki bycia instruktorem harcerskim oraz stanowi część przeszkolenia do pełnienia funkcji drużynowego. Program kursu realizuje treści zgodne ze „Standardem kursu przewodnikowskiego” –  załącznik nr 3 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą. Kurs trwa ok. 8 dni i odbywa się w trakcie ferii zimowych dla województwa dolnośląskiego.


Kurs przewodnikowski "Cztery Żywioły" 2015 w Olesznej - Informacje o kursie do pobrania