Kurs drużynowych starszoharcerskich

Kurs drużynowych starszoharcerskich przeznaczony jest dla absolwentów kursu przewodnikowskiego, chcących specjalizować się w tej metodyce. To także warsztat dla tych, którzy wcześniej ukończyli już szkolenie dla drużynowych w innej metodyce, a chcą przeszkolić się do pracy z harcerzami starszymi. Program kursu realizuje treści zgodne ze „Standardem kursu drużynowych starszoharcerskich” - załącznik nr 6 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą. Kurs jest przygotowywany i realizowany przez wykwalifikowaną kadrę, specjalizującą się w metodyce starszoharcerskiej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza