wtorek, 5 października 2010

Kurs Przewodnikowski - rekrutacja Oleszna 2011

Kurs dedykowany jest dla wędrowników i osób, które podjęły decyzję o wkroczeniu na ścieżkę harcerskiego wychowawcy, zwłaszcza dla przybocznych. Kurs przewodnikowski stanowi część przeszkolenia do pełnienia funkcji drużynowego.

REKRUTACJA na ten kurs ZAKOŃCZONA - zapraszamy na bliźniacze kursy przewodnikowskie organizowane przez "Cztery Żywioły" w ferie zimowe dla województwa dolnośląskiego: świdnicki bliźniak, żmigrodzki "trzeci" bliźniak

termin: 13-21 lutego 2011r.
miejsce: Szkoła Podstawowa w Olesznej (niedaleko Łagiewnik)
koszt: 300 zł (dojazd we własnym zakresie)

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1. Jest członkiem/członkinią Związku Harcerstwa Polskiego,
2. Urodziła się przed 1 stycznia 1996r.,
3. Uzyskała rekomendację swojego komendanta hufca,
4. W terminie nadesłała uzupełnioną ankietę aplikacyjną na kurs przewodnikowski i opłaciła koszty udziału.

Uwaga:
Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 15 stycznia 2011r. lub z chwilą wyczerpania limitu miejsc.

Organizatorzy zapewniają:
1. Pięć posiłków dziennie (śniadanie, przerwa ciasteczkowa, obiad, podwieczorek, kolacja)
2. Nocleg na łóżkach polowych bez pościeli,
3. Wyprawkę uczestnika (między innymi: koszulka, chusta, znaczek kursowy),
4. Materiały pomocnicze,
5. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, specjalistów z danych dziedzin,
6. Dostęp do komputerów podłączonych do Internetu przez cały okres kursu,
7. Dostęp do prysznica z ciepłą wodą (do wyczerpania bojlera),
8. Możliwość zdobycia wiedzy.

Zasady zaliczenia kursu
Uznaje się, że uczestnik kursu ukończył kurs z wynikiem pozytywnym, jeśli:
1. Aktywnie uczestniczył w zajęciach kursu
2. Uzyskał pozytywną opinię swojego zastępu kursowego
3. Przedłożył komendzie kursu program próby na swój kolejny stopień harcerski i/lub instruktorski
4. Zdobył w trakcie kursu przynajmniej jedną sprawność adekwatną do poziomu swojego rozwoju (*** lub ****)
5. Przedłożył komendzie kursu pomysł propozycji programowej, którą sporządził wraz z zastępem kursowym
6. Uzyskał pozytywną opinię kadry kursu
7. Ma ukończone 16. rok życia, złożył Przyrzeczenie Harcerskie i ma otwartą próbę przynajmniej na stopień samarytanki/ćwika.

Uwaga:
W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach komenda kursu może zmienić kryteria zaliczenia kursu.
W przypadku warunku 7 nie będą zastosowane odstępstwa – dyplom ukończenia kursu przyznawany będzie w momencie zrealizowania jego postanowień przez uczestnika pod warunkiem spełnienia w trakcie kursu warunków 1-6.

W razie pytań prosimy o kontakt

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza