piątek, 25 marca 2011

KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ - Chorągwianego ZKK

Na prośbę Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej i troszkę we własnym interesie (część kadry tego kursu stanowią ludzie powiązani z "Czterema Żywiołami") umieszczamy info dotyczące Kursu Kadry Kształcącej organizowanego przez ZKKChD. Polecamy i serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.
 
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej serdecznie zaprasza na Kurs osoby, które:
- zamierzają podjąć się pracy kształceniowej,
- planują w najbliższym czasie założyć Hufcowy lub Międzyhufcowy ZKK,
- chcą uzyskać wiedzę niezbędną w trakcie zdobywania stopnia podharcmistrza.

Szczegółowe informacje o Kursie Kadry Kształcącej (m.in. warunki uczestnictwa i pozytywnego zakończenia Kursu) oraz ankieta aplikacyjna do pobrania. Zgłoszenia należy przesłać na adres zgloszenienakurs@gmail.com a wpisowe uregulować do dnia 08.04.2011 r.

IDEA KURSU
Już wkrótce wejdą w życie nowe standardy kształcenia instruktorów i kształceniowców - związane z przyjętym w zeszłym roku (choć jeszcze nie wdrożonym) "Systemem pracy z kadrą w ZHP". Wprowadzenie tych zmian wymaga jednak szerokiej promocji oraz pewnego okresu przejściowego, tym bardziej, że kurs kadry kształcącej zawarto w niejednej próbie instruktorskiej na stopień podharcmistrzowski.
W związku z tym, kurs będzie prowadzony wg autorskiego programu ChZKK. Obejmuje on aspekty kursu podharcmistrzowskiego oraz kadry kształcącej - z naciskiem na propagowanie nowych zasad pracy z kadrą i jej kształcenia oraz realizację celów wyznaczonych przez oba te kursy.
 
Celem Kursu jest zatem:
a) przygotowanie uczestników do podjęcia się pracy w hufcowych i międzyhufcowych ZKK,
b) kształtowanie odpowiedzialnej postawy instruktorskiej,
c) przekazanie wiedzy niezbędnej w trakcie zdobywania stopnia podharcmistrza,
d) przygotowanie do pracy w zespołach instruktorskich i kierowania nimi.

TERMINY:
1. zjazd: 15.-17.04.2011 r. (27 h)
2. zjazd: 13.-15.05.2011 r. (27 h)
3. zjazd: 03.-05.06.2011 r. (27 h)

KOSZT: 240,00 zł/os.

KONTAKT Z KOMENDĄ KURSU:
hm. Anna Krok
annka112@wp.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza