środa, 14 września 2011

Rekrutacja - Kurs Przewodnikowski, Łagiewniki 2012

Z niewielkim opóźnieniem rusza rekrutacja na Kurs Przewodnikowski "Cztery Żywioły", tym razem w Łagiewnikach. Niestety w dotychczasowym miejscu, czyli w Olesznej w ferie zimowe odbywać się będzie remont, stąd zmiana lokalizacji. Ale jesteśmy przekonani, że nie miejsce, a ludzie uczestniczący w kursach budują tą niesamowitą atmosferę kursów 4Ż.


Kurs Przewodnikowski dedykowany jest dla wędrowników i osób, które podjęły decyzję o wkroczeniu na ścieżkę harcerskiego wychowawcy, zwłaszcza dla przybocznych. Kurs przewodnikowski stanowi część przygotowania do pełnienia funkcji drużynowego.

termin: 15-22 stycznia 2011r.
miejsce: Gimnazjum w Łagiewnikach
koszt: 330 zł (dojazd we własnym zakresie)
limit miejsc: 2 x 18 osób (w sumie 36 kursantów)
organizatorzy: ZKK Hufca Łagiewniki, ZKK Hufca Oleśnica, kadra kształcąca hufców: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Środa Śląska, organizator formalny: Hufiec Łagiewniki

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1. Jest członkiem/członkinią Związku Harcerstwa Polskiego,
2. Urodził(a) się przed 1 stycznia 1997r.,
3. Uzyskała rekomendację swojego komendanta hufca,
4. W terminie nadesłał(a) uzupełnioną ankietę aplikacyjną na kurs przewodnikowski na adres 4zywioly-lagiewniki@zhp.net.pl i opłacił(a) koszty udziału. Osoby niepełnoletnie są dodatkowo zobowiązane do uzupełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (dostępne w każdym hufcu).

Uwaga:
Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 20 grudnia 2011r. lub z chwilą wyczerpania limitu miejsc.

Organizatorzy zapewniają:
1. Pięć posiłków dziennie (śniadanie, przerwa ciasteczkowa, obiad, podwieczorek, kolacja)
2. Nocleg na łóżkach polowych bez pościeli,
3. Wyprawkę uczestnika (między innymi: koszulka, chusta, znaczek kursowy),
4. Materiały pomocnicze,
5. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, specjalistów z danych dziedzin,
6. Dostęp do prysznica z ciepłą wodą (do wyczerpania bojlera:),
7. Możliwość zdobycia wiedzy.

Zasady zaliczenia kursu
Uznaje się, że uczestnik kursu ukończył kurs z wynikiem pozytywnym, jeśli:
1. Aktywnie uczestniczył w zajęciach kursu
2. Przedłożył komendzie kursu program próby na swój kolejny stopień harcerski i/lub instruktorski
3. Zdobył w trakcie kursu przynajmniej jedną sprawność *** lub ****
4. Przedłożył komendzie kursu pomysł propozycji programowej, którą sporządził wraz z zastępem kursowym
5. Uzyskał pozytywną opinię kadry kursu
6. Ma otwartą próbę przynajmniej na stopień samarytanki/ćwika.

Uwaga:
W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach komenda kursu może zmienić kryteria zaliczenia kursu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza